Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Вицепремиерът Томислав Дончев представи пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове напредъка по подготовката за следващия програмен период 2021-2027
30/01/2019
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе редовно заседание, на което бе изслушан заместник министър-председателят, г-н Томислав Дончев, във връзка с преговорния процес по бъдещите регламенти и подготовката на България за следващия програмен период 2021-2027 г. На заседанието бяха обсъдени темите за ролята на Кохезионната политика в следващия програмен период, бъдещето на оперативните програми, ролята на регионалното деление в контекста на планирането на програмите и последните резултати от изминалата 2018 г. Г-н Дончев поясни, че 2018 г. е приключила без загуба на средства и допълни, че не се предвиждат резки движения относно броя и обхвата на програмите.
В последвалата част от заседанието експерти към КЕВКЕФ представиха пред членовете на Комисията два доклада на тема „Засилване на ролята на Народното събрание по въпросите от европейския дневен ред“ и „Повишаване на ефективността на парламентарния контрол над усвояването на средствата от Европейския съюз“. Във връзка с докладите председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин поясни, че са обсъдени на Обществения съвет към Комисията и допълни, че ако бъдат одобрени, ще се изпратят до председателя на Народното събрание и ще бъдат инициирани срещи с ръководствата на парламентарните групи. Целта на срещите е да се обсъди възможността за промени в Правилника за организация и дейността на Народното събрание (ПОДНС) въз основа на препоръките от двата доклада. По предложение на заместник-председателя на КЕВКЕФ г-жа Ивелина Василева, депутатите се обединиха около решението в срок от една седмица да изпратят предложенията си за промени по двата доклада, които да бъдат разгледани и гласувани на следващото заседание на Комисията.