Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Министерството на труда и социалната политика отчете напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
26/06/2019
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) продължи поредицата си от изслушвания на ведомства във връзка с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани със средства от ЕС.
Напредъкът по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. (ОПХ ФЕПНЛ) бе представен от заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. На заседанието присъстваха и г-жа Наталия Ефремова заместник-главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и г-жа Милена Енчева директор на дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ в Министерство на труда и социалната политика.
В обзор заместник-министър Русинова докладва, че към момента програмираните средства се равняват на 98.5% от общия бюджет на ОПРЧР, който е 2,136 млрд. лв. Верифицираните средства се равняват на 44% от бюджета а сертифицираните на 38%. Извършените плащания са на стойност 956 млн. лв., което е почти ½ от бюджета на оперативната програма. Акцент в изложението бе сложен върху физическия напредък на оперативната програма. По думите на заместник-министъра до момента над 78 000 човека са включени в заетост, а повече от 50 000 безработни и незаети са се възползвали от възможността за обучение.
Що се отнася до ОПХ ФЕПНЛ 2014 – 2020 г., г-жа Русинова заключи, че до голяма степен оперативната програма ще бъде усвоена преди края на програмния период, в следствие на което са започнали активни преговори с Европейската комисия (ЕК) за следващия програмен период.
В провелата се дискусия народните представители от КЕВКЕФ повдигнаха въпроси свързани с децата и младежите с увреждания и техните майки, реформата по деинституционализация, процедурата „Патронажна грижа“ и подготовката за следващия програмен период. В тази връзка г-жа Русинова каза, че преговорите за новия програмен период продължават. Някои от важните теми, които ще бъдат обхванати са: социалното включване, довършване на мерките по Стратегията за дългосрочна грижа и развитие на цифровите умения.
В края на заседанието председателят на КЕВКЕФ – Кристиан Вигенин информира колегите си, че следващото заседание е насрочено за 10-ти Юли. В него участие ще вземе посланикът на Финландия - Н. Пр. г-жа Пайви Блинникка, която ще представи приоритетите на Финландското председателство на Съвета на ЕС.