Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
26/07/2017 първо гласуване

  Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г., внесен от ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН на 24.7.2017 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 753-00-1/26.07.2017 г.

  Относно: Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г., внесен от ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН на 24.7.2017 г.

  На свое извънредно съвместно заседание, проведено на 26 юли 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика разгледаха Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г.

  Проектът на решение беше представен от г-жа Джема Грозданова – председател на Комисията по външна политика. Г-жа Грозданова запозна народните представители от двете комисии с проекта на календар на Парламентарното измерение, който включва пет задължителни и едно допълнително събитие. Тя подчерта необходимостта Народното събрание своевременно да официализира календара, с оглед пълноценната подготовка за всяка от интерпарламентарните конференции. Предложените дати са съгласувани на експертно ниво с Европейския парламент и всички институции, ангажирани с Председателството от българска страна.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители г-н Валери Жаблянов и г-н Иван Иванов. В отговор на поставен въпрос от г-н Жаблянов относно броя и естеството на предвидените събития, г-жа Грозданова поясни, че до този вид на календара се е стигнало в резултат на продължителен работен процес, стартирал през мандата на 43-то Народно събрание. На въпроса на г-н Иванов за работата по програмата и съдържанието на конференциите, г-н Вигенин отговори, че дискусията по тях предстои във всяка от ангажираните комисии и се очаква същинската дейност да започне през месец септември.

  След проведената дискусията и извършените редакции от технически характер по Проекта на решение, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика единодушно предлагат на Народното събрание да приеме следния Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г., внесен от ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН :

  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАЛЕНДАР НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2018 Г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:
  1. Да продължи възприетите до момента общ подход, конструктивен диалог и последователност на действията между всички парламентарно представени партии по отношение на подготовката и провеждането на Парламентарното измерение.

  2. Приема следния календар на събитията от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г.:

  • Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС /Председателски КОСАК/, 21-22 януари 2018 г., София;

  • Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, 8-10 февруари 2018 г., София;

  • Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС, 19-20 февруари 2018 г., Брюксел;

  • Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ, 18-19 март 2018 г., София;

  • Среща на председателите на Kомисиите по енергетика на парламентите на ЕС, 13-14 май 2018 г., София;

  • Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС /Пленарен КОСАК/, 17-19 юни 2018 г., София
  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
  Форма за търсене
  Ключова дума