Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/11/2017, 16:15
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на НДК.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за платежните услуги и платежните системи, № 702-01-29, внесен от Министерски съвет на 16 октомври 2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерски съвет на 24 октомври 2017 г.

4. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 702-01-36, внесен от Министерски съвет на 25 октомври 2017 г.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума