Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
28/02/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети от Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева, № 802-02-7, внесен от Министерски съвет на 19.02.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за доброволчеството № 754-01-85, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 14.12.2017 г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума