Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
16/01/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на приоритетите на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз от Н.Пр. г-н Йон Гълеа, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел, № 802-02-28, внесен от Министерски съвет на 07.12.2018 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.

4. Изслушване на ръководството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума