Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
23/01/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) към Министерство на вътрешните работи за актуалното състояние и предизвикателствата, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

2. Изслушване на ръководството на Сметна палата и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” във връзка с извършените одити през 2018 г. по програмите, съ-финансирани със средствата от Европейския съюз и държавите от Европейското икономическо пространство в Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.

4. Представяне на информация от Срещата на председателите на КОСАК в Букурещ, 20-21 януари 2019 г.

5. Разни.


По точка 1 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации и няма да се излъчва on-line в реално време на интернет страницата на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума