Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
27/02/2019

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (Комисията) обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г.
  Годишната програма е изготвена в изпълнение на установеното в чл. 105, ал.4 от Конституцията на Република България задължение на Министерския съвет да информира предварително Народното събрание относно участието си в разработването и приемането на актове на Европейския съюз и относно българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси.
  В Годишната програма за 2019 година приоритетите, касаещи дейността на Комисията, се съдържат в частта, озаглавена „Борба с тежката и организираната престъпност и тероризма и напредък в изграждането на Съюза на сигурност“. Тя предвижда да продължат ефективните усилия на ниво Европейски съюз (ЕС) за изграждане на „ефективен и истински Съюз на сигурност“. Планира се да продължат мерките за противодействие на тероризма и радикализацията, включително със службите за сигурност, в сътрудничество с Координатора на ЕС за борба с тероризма, европейските агенции и други ангажирани структури. Страната ни разглежда гарантирането на сигурността като ключов приоритет. Ето защо следва да продължи работата по изграждането на по-ефективен и своевременен информационен обмен, вкл. финализиране на работата по оперативна съвместимост на информационните системи, както и практическото прилагане на системите в областта на сигурността. Ще продължат усилията за структуриране на сътрудничеството в превенция на радикализацията, както и навременното установяване на чуждестранни бойци и предприемането на съответни мерки спрямо тях.
  В Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз се предвижда да се постигне политическо съгласие по Проект за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване разпространението на терористично съдържание онлайн, 2018/0331 (COD).
  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 4 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, подкрепя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г. С оглед компетентността на Комисията не произтичат конкретни предложения за включване на проекти на актове в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума