Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
08/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 08.10.2019 г.
  На заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 08.10.2019 г.
  Със законопроекта се предлага да отпадне възможността за придобиване на българското гражданство по натурализация от лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България поради направени инвестиции на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в Република България или като членове на семейството на такива лица или са увеличили инвестицията си при същите условия на закона на стойност най-малко два милиона лева. Изрично се регламентира и изискване за мотивиране на предложенията на министрите, в случаите на придобиване на българско гражданство, когато РБ има интерес от натурализацията на лицето или ако същото има заслуги в РБ в обществената и икономическа сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта. Създава се и задължение за заинтересованите институции в производството по българско гражданство - Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ да актуализират писмените си становища при настъпили промени, изразени от молителя в производството, като се уреждат и кратки срокове за произнасянето им в отделните етапи в производството.
  Становище по законопроекта изрази г-н Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Той сподели, че с предложения законопроект се цели пресичане на злоупотребите с придобиването на българското гражданство и намира за необходимо приемането на законопроекта, доколкото с него се въвеждат мерки, свързани с опазването на националния суверенитет и националната сигурност.
  След проведеното обсъждане, Комисията с 5 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 08.10.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума