Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
08/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019г.
  На заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта му за службите за сигурност, върху които осъществява парламентарен контрол.
  На заседанието присъстваха г-н Георги Кръстев – секретар по сигурността към Министерски съвет, г-н Ангел Маринов – директор на Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ към Министерство на отбраната, г-н Пламен Русев – началник на отдел „Държавни разходи“ към Министерство на финансите, г-н Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), бригаден генерал Красимир Станчев – началник на „Национална служба за охрана“ (НСО), г-н Атанас Атанасов – председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), г-н Борис Димитров – председател на Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), г-н Пламен Колев, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), г-н Бисер Борисов – заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) и полк. Велко Атанасов – изпълняващ длъжността директор на Служба „Военна информация“ (СВИ).
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020г. се представи от г-н Пламен Русев, началник на отдел „Държавни разходи“ към Министерство на финансите, който очерта основните параметри, цели и приоритети в него.
  Ръководителите на ДАНС, ДАР, ДАТО, ДКСИ, НБКСРС, НСО и СВИ запознаха Комисията с частта от бюджета за 2020 година, касаеща дейностите, изпълнявани от съответните служби за сигурност. Те представиха конкретно разходните показатели за персонал, издръжка и капиталови разходи, както и параметрите, с които се променят съответните показатели.
  Представителите на служби за сигурност заявиха, че в цялост предвидените средства ще бъдат достатъчни за изпълнението на основните им функции.
  По време на дебатите народните представители г-н Димитър Лазаров и г-н Веселин Марешки изразиха становище в подкрепа на законопроекта. Уточняващи въпроси по законопроекта зададе народният представител Филип Попов.
  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията с 4 гласа „за“, 3 гласа „против“ и без „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума