Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
30/05/2018 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32 от 03.05.2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители.
  На свое извънредно заседание, проведено на 29 май 2018 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен на 03.05.2018 г. от Валентин Касабов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: г-жа Росица Грудева, директор на дирекция на МВР; г-н Николай Нанков, главен юрисконсулт, МВР; ген-майор Данчо Дяков, началник на НСО; г-жа Таня Каракаш, директор на дирекция в ДАНС; г-жа Надежда Китанова, инспектор в ДАР; г-жа Мариана Салкова, началник отдел в служба „Военна информация“.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от народния представител Христиан Митев. Той обърна внимание, че с предложеното изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) се цели създаването на възможност за мобилност на държавните служители, работещи в структурите на сектора „Сигурност“. Промените са свързани с уеднаквяване на регламентацията за назначаване от една в друга служба за сигурност или служба за опазване на обществения ред и възстановяването на разходите за обучение и издръжка. В законопроекта се предлагат изменения в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Закона за Националната служба за охрана, които са свързани с реалното осъществяване на принципа на мобилност на държавните служители от сектора „Сигурност“.
  Към законопроекта е приложена и предварителна оценка на въздействието, според която не се налагат административни промени или въвеждане на регулаторен режим и такси. Анализът на разходите и ползите показва, че прилагането на законопроекта няма да има негативен ефект върху държавния бюджет.
  Във връзка със законопроекта са постъпили становища. В дискусия по законопроекта се включиха народните представители Димитър Лазаров, Веселин Марешки и Филип Попов.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 3 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 03.05.2018 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума