Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
28/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Разглеждане на проект на таблична форма с актуализирани данни необходими за изготвянето на годишните доклади на Комисията и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, във връзка с процедурите по Закона за специалните разузнавателни средства;
2. Разглеждане на проект на таблична форма с актуализирани данни необходими за изготвянето на годишния доклад на Комисията, във връзка с процедурите по Закона за електронните съобщение;
3. Разглеждане на проекти на регистри поддържани от органите и структурите по чл. 251в, ал.1 и ал.2 от ЗЕС;
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума