Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
01/03/2018, 14:15
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Изслушване на Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за енергийно и водно регулиране, Комисия за финансов надзор, Агенция по приватизация и следприватизационен контрол, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Разузнаване“ във връзка с покупко-продажбата на активите на ЧЕЗ Груп в България.

2. Разни

Съвместно заседание с Комисията по енергетика
Форма за търсене
Ключова дума