Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
07/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Обсъждане и гласуване на Годишния доклад на ККССПИСРСДДЗЕС за 2017 г. по чл. 18, ал. 2 от ПОДНС;
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума