Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
05/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Обсъждане на Годишен доклад на Държавна комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2017 г. (поверителен), № 802-00-21, внесен от Министерски съвет на 27.04.2018 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума