Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
19/06/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Актуално състояние на Държавната агенция за българите в чужбина и решенията, взети на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № Р-28 на министър-председателя на Република България от 27.02.2019г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума