Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
07/07/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 02 юли 2020г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, разгледа законопроект за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката г-н Лъчезар Борисов – зам.-министър и г-жа Десислава Дойчева – държавен експерт в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“.
  Проектозаконът беше представен от г-н Лъчезар Борисов, който акцентира върху основните промени.
  Законопроектът, който е предложен от Министерския съвет е Проект на закон за изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.
  По същество Законопроектът се внася поради промяната в Регламента. Новият Регламент, с който трябва да се съобразим заменя Регламент № 1236/2005. Той не въвежда съществени различия от това, което е било към момента, но трябва да се съобразим с новия Регламент и да актуализираме нашето законодателство в рамките на междуведомственото съгласуване в Министерския съвет и всички останали институции. Някои от ведомствата са предложили прецизиране на текстове за внасяне на повече яснота. Това е направено с Проекта, който е внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът не предвижда и не въвежда нови разпоредби и допълнителен контрол. Въвеждат се само нова номерация и членове на приложенията с описание на стоките, нови номера на образците на документи, както и прецизиране на част от текстовете, предложени от някои ведомства.
  Отношение по представения законопроект изразиха народните представители: Стефан Бурджев, Кольо Милев и Юлиан Ангелов.

  След направеното обсъждане и проведеното гласуване: с 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020г..

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
  НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ
  И БОРБА СЪС
  СИВАТА ИКОНОМИКА
  И КОНТРАБАНДАТА:

  ЮЛИАН АНГЕЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума