Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
14/01/2020, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет на 06.12.2019г.

2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума