Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
14/01/2021, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 054-01-120, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители, на 18.12.2020г.- първо гласуване.

2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерски съвет на 11.01.2021 г. – първо гласуване

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума