Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
07/12/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Отчет на Комисията за второто полугодие на 2017г. – проведени срещи и изслушвания, постигнати резултати и бъдещи инициативи.

2.Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, №702-01-53, внесен от Министерски съвет на 04.12.2017г.– за първо гласуване.


3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума