Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
08/02/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20 декември 2017 г. – първо гласуване.


2. Разглеждане на постъпилите предложения относно работен проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт и ЗИД на Кодекс за застраховането.
Форма за търсене
Ключова дума