Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
17/01/2019, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г.

2. Представяне и разискване на въпроси, свързани с етапите на въвеждане и прилагане на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 година, относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия, във връзка с член 15 от Директива 2014/40/ЕС, считано от 19 май 2019 г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума