Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
14/06/2018
  1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 07 март 2018г., постъпили от браншови организации.

  2. Разни
  П Р О Т О К О Л

  № 25


  На 14 юни 2018 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 07 март 2018г., постъпили от браншови организации.
  2. Разни
  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 16,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията – господин Емил Димитров.

  * * *

  ПРЕДС. ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Дами и господа народни представители, откривам редовното заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата и предлагам на Вашето внимание следния дневен ред:
  1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен Емил Димитров и група народни представители на 07 март 2018г., постъпили от браншови организации.
  2. Разни.
  Моля, ако има друга точка, да я предложите. Поканил съм браншови организации на земеделци, на горивата. В момента имаме поканен представител на рециклиращата индустрия.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред. Приема се единодушно.
  Преминаваме към дискусия по поставената тема. (Следва свободна дискусия.)

  (Закрито в 16,02 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Емил Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума