Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси
6 народни представители към дата
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ