Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
5 народни представители към дата
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ