Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
E-mail: lina.mahdi@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02/939 33 60; Факс: 02/939 36 30
Лина Махди