Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
01/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Дискусия относно ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за природния газ, влязло в сила на 1 януари 2018г.

2. Дискусия относно състоянието на свобовния пазар на електроенергия


3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума