Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
23/05/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1. Дискусия относно реформа във водния сектор и текущи решения на Комисията за енергийно и водно регулиране в тази връзка.
2. Предложения за промени по процеса на присъединяване към електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи
3. Обсъждане на критерии във връзка с приетото ново правомощие на КЕВР във връзка с чл.21,ал.1, т.23а от Закона за енергетиката

Точка трета ще бъде закрита за външни лица и медии !!!
Форма за търсене
Ключова дума