Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
06/12/2018, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Дискусия относно прогноза за цената на природния газ за първо тримесечие на 2019г. и евентуалното отражение върху цената на електрическата и топлинна енергия
2. Дискусия относно реформа във водния сектор и ролята на Комисията за енергийно и водно регулиране
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума