Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика
21/03/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Представяне на проект за Правила за измерване на количествата електрическа енергия
2. Представяне на Проект на решение за очаквана цена на природния газ за второто тримесечие на 2019
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума