Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
12/12/2017, 10:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за доброволчеството- предстоящо внасяне в Народното събрание.

2. Решение на Комисията по Национална гражданска инициатива за качествено образование - докладва Галя Маринова

3.Сформиране на работна група за изготвяне на Закон за жестомимичен език - докладва Ашод Дерандонян.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума