Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
10/07/2018, 10:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1.Обсъждане на напредъка на България по международната инициатива „Партньорство за открито управление“.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 854-01-58/29.06.2018 г., вносител Андон Дончев и група народни представители.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума