Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
03/04/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне на информация от Министерски съвет относно изразеното намерение за участие на българската държава в сделката по придобиване на активи на ЧЕЗ Груп в България.
2. Представяне на информация от Главния прокурор на Република България относно образуваните преписки и досъдебни производства касаещи юридически и физически лица страни по сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България.
3. Представяне на информация от Комисията за енергийно и водно регулиране за резултати от извършените регулаторни проверки на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за периода от 2005 г. до настоящия момент.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума