Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
13/08/2018, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 356
1.Изслушване на г-н Дамян Войновски- изпълнителен директор на ИА"АА"
2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума