Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19
10 народни представители към дата
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ