Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД
0 народни представители към дата
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ