Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение
0 народни представители към дата
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ