Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
18/01/2002 първо гласуване

  Становище
  по законопроект № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  по законопроект № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  и по законопроект № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  Становище
  по законопроект № 154-01-37/31.08.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Евгения Живкова и Михаил Миков
  по законопроект № 154-01-69/25.10.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Димитър Ламбовски
  и по законопроект № 102-01-46/28.12.2001 г.
  за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
  внесен от Министерския съвет
  На заседанието, проведено на 16 януари 2002 г., с участието на вносителите, Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  обществените поръчки, внесен от Министерския съвет, законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народния представител Димитър Ламбовски.
  И трите законопроекта имат за цел усъвършенстване на режима на обществените поръчки, преодоляване на затрудненията, възникнали от досегашното прилагане на закона, насърчаване на конкуренцията и ефективността при изпълнение на обществените поръчки, както и намаляване на риска от корупция при тяхното възлагане и изпълнение. И в трите законопроекти се предлага създаване на специализиран орган, който да провежда държавната политика в областта на обществените поръчки. Предлагат се изменения в процедурите по възлагане на обществените поръчки, както и усъвършенстване на режима на обжалване на актовете, свързани с обществените поръчки.
  В дискусията по законопроектите бяха поставени въпросите за съобразяване на режима на обществените поръчки с ангажиментите на страната в световната търговска организация, усъвършенстване правомощията на регулативния орган по обществените поръчки, условията и реда за участие на чуждестранни лица при възлагането на обществени поръчки и преференциите за българските участници, възможностите за обединяване на различни обществени поръчки от един възложител, участието на стоковите борси и тържищата при възлагането на обществени поръчки, сроковете за разглеждане на споровете във връзка с обществените поръчки, възможностите за отклонения от общия режим за възлагане на обществени поръчки, решаването на спорове от арбитражен съд.
  След проведената дискусия Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет, законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народните представители Евгения Живкова и Михаил Миков, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народния представител Димитър Ламбовски, като между първо и второ гласуване на тяхна основа се изготви общ законопроект съгласно чл.68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  16 януари 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума