Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
18/07/2003 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  законопроект№ 354-01-67/15.07.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
  внесен от Валери Димитров, Ралица Агайн и Юнал Тасим
  СТАНОВИЩЕ
  законопроект№ 354-01-67/15.07.2003 г.
  за изменение и допълнение на Закона за сделките с компенсаторни инструменти,
  внесен от Валери Димитров, Ралица Агайн и Юнал Тасим
  На заседанието, проведено на 16 юли 2003 г., с участието на вносителите,
  Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за сделките с компенсаторните инструменти, внесен от
  народните представители Валери Димитров, Ралица Агайн и Юнал Тасим.
  Внесеният от народните представители законопроект цели уреждане на
  проблемите, възникнали с неправомерни действия, свързани с търговията с
  компенсаторни инструменти. С него се създава възможност за блокиране на сделките с
  компенсаторни инструменти, за които има прокурорски проверки или висящи съдебни
  дела, както и на сделките с инструменти, чиито партиди не са своевременно закрити от
  издателя. От друга страна, новият режим не застрашава интересите на трети
  добросъвестни лица, които са придобили компенсаторни инструменти на регулиран
  пазар. Издадените инструменти не могат да бъдат обезсилвани, но ако съдът установи,
  че те са били издадени без основание, неоснователно обогатилото се лице дължи
  връщане на същото количество и номинална стойност компенсаторни инструменти.
  Ако компенсаторните инструменти са се изчерпили или търговията с тях е спряна,
  обезщетеният дължи връщане на сума в размер на тяхната пазарна цена в последния
  ден, в който са търгувани на регулиран пазар на ценни книжа.
  При обсъждането на законопроекта народните представители поставиха
  въпросите за размера на злоупотребите с компенсаторни инструменти, по-подробното
  уреждане на заварените случаи и изпълнението на задълженията на обезщетените
  лица.
  След проведеното гласуване (6 гласа “за” и 3 гласа “въздържал се”) Комисията
  по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо
  четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за сделките с
  компенсаторните инструменти, внесен от народните представители Валери Димитров,
  Ралица Агайн и Юнал Тасим.
  16 юли 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума