Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
0 народни представители към дата
НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШЕЙТАНОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИЯНА БОЖИНОВА КОСТАДИНОВА
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЛИЛЯНА КАЛИНОВА КРЪСТЕВА
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
ПАВЛИНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ХРИСТО АТАНАСОВ МЕХАНДОВ