Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
24/11/2003 второ гласуване

  Допълнение
  Към Проекта за второ четене на Закона за изменение и допълнение на
  Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г.
  Допълнение
  Към Проекта за второ четене на Закона за изменение и допълнение на
  Закона за бюджета на НЗОК за 2003 г.
  След § 1 се създава § 1а:
  § 1а. В § 4 думите “и с тях се коригира излишъкът по чл. 1, ал. 3” се заличават.
  София, 24.11.2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума