Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
18/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните
  данъци и такси № 402-01-54/11.10.2004 г., внесен от Министерския
  съвет, № 454-01-68/08.09.2004 г., внесен от Валентин Василев и
  гр.н.п. № 454-01-84/29.09.2004 г., внесен от Пеър Жотев и гр.н.п.
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните
  данъци и такси № 402-01-54/11.10.2004 г., внесен от Министерския
  съвет, № 454-01-68/08.09.2004 г., внесен от Валентин Василев и
  гр.н.п. № 454-01-84/29.09.2004 г., внесен от Пеър Жотев и гр.н.п.
  На заседание, проведено на 14 октомври 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет и народни представители.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите г-н Стамен Тасев.
  Основните промени в законопроекта са:
  - предлага се да с отмени данъка върху наследствата и пътния данък за леките автомобили;
  - с оглед на необходимостта от въвеждане на Директива 62/1999/ЕО е предложена промяна на данъчната основа за определяне на данъка за товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 12 тона. Данъкът ще се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването на превозното средство.
  Законопроектът на н.п. Валентин Василев и група народни представители беше представен от н.п. Валентин Василев.
  Предлаганите промени в законопроекта са свързани с отмяна на данъка върху наследствата.
  Законопроектът на н.п. Петър Жотев и група народни представители беше представен от н.п. Петър Жотев.
  Предлаганите промени в законопроекта са свързани с отмяна на данъка върху наследствата и пътния данък за леките автомобили
  По законопроектите се проведе дискусия при която се поставиха въпроси относно мотивите за отмяна на данъка върху наследствата, как ще се компенсират намалените приходи в общинските бюджети от този данък и дали не е целесъобразно да се въведе праг, над който имуществото да се облага с данък върху наследствата.

  Дискусията приключи с гласуване при което трите законопроекта бяха подкрепени с 13 гласа “За”, “Против”- 2 народни представители и “Въздържал се “- 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет и н.п. Валентин Василев и група народни представители и н.п. Петър Жотев и група народни представители.
  София, 15 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума