Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
25/10/2004 първо гласуване

  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите № 402-01-47 внесен от Министерски съвет и
  № 454-01-82 внесен от н.п. Петър Жотев и гр. н.п.
  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите № 402-01-47 внесен от Министерски съвет и
  № 454-01-82 внесен от н.п. Петър Жотев и гр. н.п.

  Ha заседание, проведено на 21 октомври 2004 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за акцизите, внесени от Министерския съвет и народни представители.
  Законопроекта на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите Стамен Тасев.
  Основните промени са следните:
  1. Променя се основата за облагане на спиртните напитки - от обемен процент действително алкохолно съдържание на литър на хектолитър чист алкохол, което е в съответствие с поети ангажименти към Европейския съюз;
  2. Увеличава се размера на акциза на пивото от 1.05 лв. на 1.50 лв. за хектолитър за градус;
  3.Увеличава се акциза на спиртните напитки от 0.05 лв. на
  0.075 лв. за алкохолен градус;
  4. Увеличава се специфичния акциз на цигари с филтър от 0.004 лв. на 0.0125 лв. за къс, а пропорционалния се намалява от 43.5 на 31.8 на сто от продажната цена.
  Законопроекта на н.п. Петър Жотев и група народни представители беше представен от н.п. Петър Жотев.
  Предлаганите промени са свързани с освобождаване от облагане с акциз на нефтен газ и други газообразни въглеводороди, когато се използват за битови нужди и намаляване на акцизната им ставка от 340 лв. на 245 лв. на тон при използването им в транспорта.
  По законопроектите се проведе дискусия при която се поставиха въпроси относно еднаквия размер на акцизните ставки на българските и вносни цигари и как това ще повлияе на българското

  производство, какъв ще е ефекта за бюджета от промяната на акцизните ставки за цигарите с филтър и др.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати:
  1. По законопроекта на Министерския съвет: “За”- 9 народни представители, “Против”- 1 народен представител и “Въздържали се “ - 3 народни представители;
  2. По законопроекта на н.п. Петър Жотев и група народни представители: “За”- 3 народни представители, “Против” - 8 народни представители и “Въздържали се “ - 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите, внесен от Министерския съвет и да не приеме законопроекта, внесен от н.п. Петър Жотев и група народни представители.
  София, 22 октомври 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума