Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
19/04/2004 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04.2004 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04.2004 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15 април 2004 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04. 2004 г. На заседанието на Комисията присъстваха доц. Игор Дамянов - министър на образованието и науката, г-н Юлиян Наков заместник-министър на образованието и науката, както и представители на неправителствени, на синдикални организации, журналисти.
  От името на вносителите народният представител Лютви Местан запозна членовете на Комисията по образованието и науката с мотивите на законопроекта. Необходимостта от спешното уреждане на проблема с държавните зрелостни изпити за учениците от випуск 2004 г., наложи вносителите да предложат редуциран вариант на внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Поради това народните представители предлагат само регламентирането на реда и условията за придобиване на средно образование за випуските 2004 г. и 2005 г.
  В последвалите изказвания народните представители подкрепиха законопроекта и обосноваха, че внесените предложения се нуждаят от прецизиране, за да се гарантира националния характер на държавните зрелостни изпити. Комисията изказа и препоръка за по-голям синхрон в дейността между нея и Министерството на образованието и науката.
  След проведеното обсъждане членовете на Комисията по образованието и науката взеха следното

  РЕШЕНИЕ:
  С 13 гласа “за”, “против” и “въздържал се” - няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 454-01-27, внесен от Лютви Местан, Татяна Калканова и Снежана Гроздилова на 13. 04. 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума