Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
0 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК