Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
26/05/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за водите № 354-01-24,
  внесен от Борислав Великов и Джевдет Чакъров на 23.04.2003 г.
  ДОКЛАД
  НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за водите № 354-01-24,
  внесен от Борислав Великов и Джевдет Чакъров на 23.04.2003 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 22 май 2003 г., Комисията по
  околната среда и водите разгледа на първо четене внесения от Борислав Великов
  и Джевдет Чакъров Законопроект за изменение на Закона за водите № 354-01-24.
  На заседанието присъстваха г-жа Маноела Георгиева - зам. министър на
  околната среда и водите, г-жа Росица Петрова - директор на Дирекция “Води” в
  Министерството на околната среда и водите и г-н Григор Василев - директор на
  Дирекция “Благоустройствени дейности” в Министерството на регионалното
  развитие и благоустройството.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от д-р Джевдет
  Чакъров и беше подкрепен от представителите на Министерството на околната
  среда и водите и Министерството на регионалното развитие и
  благоустройството.
  С предлагания законопроект се удължава с още една година срока за
  влизане в сила на чл. 193, ал. 3 от Закона за водите, който изтича на 28 юли
  2003 г. Разпоредбата на този член забранява на водоснабдителните дружества да
  калкулират загубите на вода в цената на ВиК услугата, когато същите
  надхвърлят 25 на сто. Цялостното уреждане на проблема с водните загуби и
  намаляването на тяхната тежест върху потребителя ще стане чрез внесения от
  1

  Министерския съвет ЗИД на Закона за водите, който предстои да бъде
  разглеждан на второ летене в комисията.
  Удължаването на срока ще даде достатъчно време за обсъждане и
  приемане на необходимите текстове.
  След проведените разисквания законопроектът беше подкрепен с 8 гласа
  “ЗА” и 1 “въздържал се”, в резултат на което Комисията по околната среда и
  водите изразява следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  внесения от Борислав Великов и Джевдет Чакъров на 23.04.2003 г. Законопроект
  за изменение на Закона за водите, № 354-01-24.
  София, 26.05.2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума