Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейска интеграция
Комисия по европейска интеграция
21/04/2004, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 01 ноември 1992 г., № 402-02-18, внесен от Министерски съвет на 30.3.2004 г.

2. Разглеждане на законопроект за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, № 402-01-14, внесен от Министерски съвет на 16.3.2004 г.

3. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 454-01-26, внесен от Мария Иванова Ангелиева-Колева и Валентин Николов Милтенов на 01.4.2004 г.
Форма за търсене
Ключова дума