Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейска интеграция
Комисия по европейска интеграция
08/09/2004, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 402-01-30, внесен от Министерски съвет на 29.6.2004 г.

2. Разглеждане на законопроект за регистър БУЛСТАТ, № 402-01-39, внесен от Министерски съвет на 29.7.2004 г.

3. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Межгдународната конвенция на предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г./ MARPOL 73/78 / и с Протокол от 1997 г., № 402-02-55, внесен от Министерски съвет на 19.7.2004 г.
4. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, № 402-02-56, внесен от Министерски съвет на 21.7.2004 г.
Форма за търсене
Ключова дума