Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 20/02/2019


Комисия по икономическа политика и туризъм
20/02/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне на информация от ръководството на Национална агенция за приходите за последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
2. Обсъждане и гласуване на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от Министерски съвет на 4 декември 2018 г. -- за второ гласуване.
3. Разни.
Комисия по образованието и науката
20/02/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum №10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, №902-02-3, внесен от Министерски съвет на 31.01.2019г.
2. Определяне на правила за наградата – „Училището в музея, музеят в училището“.