Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 17/04/2019


Комисия по отбрана
17/04/2019, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Проект за Решение на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски", № 902-03-7, внесен от Министерски съвет на 10.04.2019 г.
2. Разни.
четвъртък, 18/04/2019


Комисия по бюджет и финанси
18/04/2019, 12:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
2. ЗИД на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19/ 11.04.2019 г., внесен от Министерския съвет на 11.04.2019 г.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 902-01-14/27.03.2019, внесен от Министерския съвет – второ гласуване.

КОМИСИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЕДИН ЧАС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ !
Заседанието се отлага.
Комисия по земеделието и храните
18/04/2019, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г. – за първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, № 954-01-23, внесен от Искрен Веселинов и гр.н.п. на 12 април 2019 г. – за първо гласуване.
Комисия по околната среда и водите
18/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите Нено Димов, на основание чл. 29 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.

2.Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2018г., № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29.03.2019 г.

3.Разни
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 3 април 2019 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от н.п. Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от н. п. Цветан Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г – Oбсъждане за второ гласуване.

2. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-17, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 27.03.2019 г. – Oбсъждане за второ гласуване.

КОМИСИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЕДИН ЧАС СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ!
Комисия по отбрана
18/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019.
2. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/04/2019, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерски съвет на 05.04.2019 г.- първо гласуване;
2.Общ законопроект на приетите на 12.12.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 05.11.2018 г. и законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от н.п. Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание-второ гласуване;
3.Разни
Комисия по правни въпроси
18/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.
1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен от Министерски съвет (за второ гласуване).
2. Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Ненков и група народни представители.