Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 18/12/2018


1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-86, внесен от Александър Ненков и група народни представители (за второ гласуване).

2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-89, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители.
сряда, 19/12/2018


Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
19/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 19 декември 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект на решение, № 802-03-14, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г.
2. Разглеждане и обсъждане на Проект на Закон за социалните услуги , № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. - първо гласуване.
3. Разни.
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
19/12/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 във връзка с отчета по темите и досиетата, включени в 18-месечната програма на Съвета на Европейския съюз (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.).

2. Разни.