Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/03/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно предприети действия от правителството за регулиране на демографските процеси в България.
2. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно контрола от страна на министър-председателя при продажбата на държавни жилища на министри и служители от изпълнителната власт.


II. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно финансирането на Единната информационна система за противодействие на престъпността.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно отчетения бюджетен излишък за 2003 г.


III. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ, ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно действията на РПУ на МВР - Девин.


IV. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно определянето на земи от Държавния поземлен фонд на Долни Лозен за обезщетяване на собственици.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно обезщетението на собствениците от община Пазарджик със земеделска земя от Общински поземлен фонд и Държавен поземлен фонд.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно възстановяването на г-н Атанас Михайлов като началник на Гранична инспекция за ветеринарен контрол - Свиленград.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно усвояването на средствата от присъединителната програма САПАРД.
5. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
6. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
7. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
8. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ относно отношението на Министерството на земеделието и горите към земеделската наука в Република България.
9. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяването на собственици на земеделски земи с поименни компенсаторни бонове.
10. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.


V. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обезщетенията при бременност, раждане и отглеждане на малко дете.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Националната програма за децата на България.


VI. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно контрола върху дейността на службите за трудова медицина.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно провеждане на конкурси за Управители на болници.
3. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно начините за преодоляване на недостатъчното финансиране на лечебните дейности в общинските болници.
4. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно невъзможността на хиляди български граждани да заплащат за здравното си осигуряване.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно категоризация на Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград ЕООД.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на Министерството на здравеопазването към всекидневно отправяните чрез медиите призиви за финансовото съдействие за животоспасяващи операции на български граждани.


VII. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно проблемите с интеграцията на ромското общество в Република България.


VIII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на обществена поръчка за доставка на 1,6 млн. тона въглища за ТЕЦ - ВАРНА.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно възлагане на ТИП и ОВОС на инвестиционни намерения за изграждане на АЕЦ "Белене".
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно изкупуване на общински енергийни обекти и съоръжения от електроразпределителните и електропреносните дружества и погасяване на финансови задължения на общините.


IX. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.


X. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно механизма за разпределяне на бюджетните средства за водоснабдителни обекти на ВИК дружествата.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно създаването на Воден регулатор в Република България.
4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно постъпил сигнал от инициативен комитет на жители от с. Карлуково, област Ловешка за допуснати нарушения при строителството на склад за силнодействащи и отровни вещества в землището на селото.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на питейната вода в гр. Хасково и областта.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
8. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закупените апартаменти от министър Димитър Калчев и областния управител Росен Владимиров.
11. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно финансиране на изграждането на водоем в с. Змеица, община Доспат, област Смолян.
12. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" - гр. София.


XI. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно преговорите по Глава "Земеделие".


XII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.
2. Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно закриването на жп линията Горна Оряховица - Елена и други жп линии в страната.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Постановление № 324 на Министерски съвет от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работите по реалното строителство на терминал на Летище София.
5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
6. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно забавяне в изграждането на ж.п. линията Пловдив - Свиленград.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалната програма и колективния трудов договор в БТК.
8. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост при гр. Видин.
9. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реконструкцията и електрофикация на жп линия Пловдив - Свиленград.
10. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно цените на градските разговори.
11. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно предоставяне на трети GSM оператор.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народните представители Панайот Ляков и Благой Димитров;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Константинова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, се отлага отговора от министъра на правосъдието Антон Станков на актуален въпрос от народния представител Бойко Великов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева, министърът на отбраната Николай Свинаров и министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Божидар Абрашев.
Форма за търсене
Ключова дума